ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO OD 1.1.2020

Xenie Valušáková | 01. 11. 2019

Upozorňujeme všechny strávníky na změny v cenách stravného od 1.1.2020 !

 Sazby stravného:

a) děti MŠ do 6 let – přesnídávka 7 Kč, oběd 23Kč, svačina 7 Kč,

b) děti MŠ 7-8 let - přesnídávka 7 Kč, oběd 26 Kč, svačina 7 Kč,

c) žáci ZŠ 6 let – oběd 23Kč,

d) žáci ZŠ 7-10 let – oběd 26 Kč,

e) žáci ZŠ 11-14 let – oběd 28 Kč,

f) žáci ZŠ 15 a více let – oběd 30 Kč,

g) zaměstnanci vlastní organizace (bez příspěvku z FKSP) 30 Kč,

h) cizí strávníci – 58 Kč

   (náklady na potraviny 30Kč, náklady na mzdy 17Kč, náklady na  režie 10Kč, zisk 1Kč)

 

Důvodem zvýšení cen obědů je u všech strávníků nárůst cen potravin.

 

Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a zákonný zástupce si může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci není nárok na oběd za sníženou cenu – ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MUSÍ OBĚD  ODHLÁSIT! Pokud tak neučiní, budou k ceně stravného připočítány i náklady na mzdy a režie ve výši 27 Kč za jeden oběd.


Řád školní jídelny 2020

Směrnice o školním stravování 2020