UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ DRUHÉ A TŘETÍCH TŘÍD

Xenie Valušáková | 23. 08. 2019

Žáci 2.třídy, 3.A a 3.B budou mít v tomto školním roce výuku plavání každý čtvrtek od 5.9. – 7.11.2019

Veškeré informace obdržíte ihned na začátku školního roku.


Pokud se Vaše dítě ze zdravotních důvodů nemůže plavecké výuky zúčastnit, je potřeba toto doložit potvrzením od lékaře, neboť  žáci těchto ročníků mají dle ŠVP výuku plavání povinnou.

Žáci mají výuku zcela zdarma, doprava i hodiny výuky jsou hrazeny z projektu.