ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020

Xenie Valušáková | 23. 08. 2019


Oznamujeme svým žákům, že slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 se uskuteční v pondělí
2. září od 8 hodin v ZŠ. Tento den si vezmou žáci do školy pouze přezůvky.
V provozu bude po celý den  školní družina.
Provoz školní jídelny pro žáky ZŠ začíná v úterý 3. září. Zájemci o oběd 2. září si musí oběd 
objednat předem  nejpozději do 30. srpna 2018 do 13 hodin.

Strávníci z loňského roku si oběd mohou přihlásit v elektronickém systému,

noví strávníci si musí oběd objednat telefonicky na čísle 556 754 226.

V úterý probíhá vyučování na 1.stupni od 8 do 11.45 a na 2.stupni od 8 do 12.40.

Od středy bude výuka dle rozvrhu hodin.