AKCE LEDEN

Xenie Valušáková | 11. 01. 2018
4.1.       Projekt - Pasování na čtenářské učně, žáci 1.A

17.1.    Turnaj ve piškvorkách pro žáky 6.-9.ročníku

19.1.    Turnaj ve florbalu pro žáky II.stupně, Kopřivnice

24.1.     Pedagogická rada

31.1.     Vysvědčení - předávání v třídnické hodině

2.2.       Pololetní prázdniny