ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ pro školní rok 2019/2020

Xenie Valušáková | 08. 04. 2019

Informace k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

 

Novela školského zákona přináší podstatné změny pro přihlašování dětí k povinné školní docházce, popř. pro žádost o odklad povinné školní docházky (PŠD).

Dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis žáků do 1. třídy se v naší škole uskuteční ve středu 10. 4. 2019 od 14 do 17.30 hodin v  pavilonu I.stupně. V MŠ Petřvald si můžete rezervovat čas zápisu.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a žáci po odkladu PŠD.  

K zápisu vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte !!!

Žádost k přijetí či odkladu si stáhněte na webových stránkách školy v záložce dokumenty ZŠ nebo zde pod textem.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k PŠD, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky  o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.