AKCE BŘEZEN

Xenie Valušáková | 02. 03. 2018

1.3.            Planetárium Ostrava - žáci 5.A, 5.B

1.3.            Bruslení v Kopřivnici - žáci 1.B, 3.třídy

5.3.             Rozchodník z.s. Ostrava "Táhneme za jeden provaz" pro žáky 5.A, 5.B

7.3.             Fantastický deníček pro žáky 4.ročníku

7.3.             Okrskové kolo recitační soutěže - Příbor

7.3.             Výdej zápisových lístků pro žáky 5. a 9.ročníku do 17 hodin

9.3.             Beseda s OSPOD Kopřivnice pro žáky 8.A, 8.B

9.3.             Karneval ve školní družině

12.3.           Fantastický deníček pro žáky 5.A, 5.B

14.3.           Člověče nezlob se - pro žáky 2.-3. ročníku a 4.-5.ročníku

19.3.           Besedy s Renarkonem pro žáky 4.ročníku, 5.A, 5.B

21.3.           Svátky jara, vynášení Morany ze vsi, ŠD 1.-5.ročník

21.3.           Nejoblíbenější barva jara 2018 - pro žáky 1.-9.ročníku

21.3.           Projekt "Vítáníní jara"  pro žáky 1.A

21.3.           DVPP Sborovna - Spolupráce s rodiči (od 13 hodin)

23.3.           Noc s Andersenem v obecní knihovně

25.3.           Velikonoční dílničky od 15 hodin v Sokolovně Petřvald

27.3.           Beseda s panem Jiřím Márou "Vietnam, Kambodža" pro žáky 1.-9.ročníku

28.3.           Odpoledne s literaturou pro žáky 6.-9.ročníku

28.3.           Den učitelů

29.-30.3      Velikonoční prázdniny