ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ

Xenie Valušáková | 13. 10. 2017

ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ PETŘVALD OKRES NOVÝJIČÍN
- CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005209
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta, podpora
osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce a
sdílení zkušeností pedagogů a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
formou zřízením klubu a doučování.


ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ PETŘVALD