Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/19

Podzimní prázdniny:     29.-30.října 2018
Vánoční prázdniny:       22.prosince 2018 - 2.ledna 2019 (výuka od čtvrtku 3.ledna 2019)
Pololetní prázdniny:      1.února 2019

Jarní prázdniny:            25.února - 3.března 2019
Velikonoční prázdniny: 18.-19.dubna 2019 (+ pondělí Velikonoční 22.4.2019)
Hlavní prázdniny:          29.června - 1.září 2019  (Vyučování začne v pondělí 2.9.2019)

Časový plán vyučovacích hodin

1.hodina      7.15 -   8.00
2.hodina      8.10 -   8.55
3.hodina      9.05 -   9.50
4.hodina    10.05 - 10.50
5.hodina    11.00 - 11.45
6.hodina    11.55 - 12.40

7.hodina    13.15 - 14.00
8.hodina    14.05 - 14.50
Odpolední vyučování (7. a 8.vyučovací hodina) může probíhat formou bloku bez přestávky do 14.45 hodin.

Rozvr hodin I.stupeň

Rozvrh hodin II.stupeň


Termíny třídních schůzek

Třídní schůzky 1.čtvrtletí     21.11.2018
Třídní schůzky 2.čtvrtletí     24.4.2019

Zápis do 1.třídy                   10.4.2019              
Zápis do MŠ
                            7.5.2019